Prosedyre ved falsk alarm

Det er laget en trinn for trinn beskrivelse for prosedyre ved falsk alarm. Trykk på bildet av brannklokka ti venstre og du vil få opp et dokument som beskriver prosedyren ved falsk alarm trinnvis.

Slik sjekker du slokkeutstyret

Informasjon er hentet fra Trøndelag Brann og redningstjeneste sine hjemmesider.

Oppmøtested ved brann

Om brannalarmen går er det viktig å ha et oppmøtested som alle beboere er kjent med. Dette oppmøtestedet er det naturlig å ha på basketballbanen. Trykk på bildet til venstre så vil det komme opp et dokument/tegning med plassering av oppmøtested.

Informasjon om pulverslukker

Informasjon om pulverslukkere.

Les også "slik sjekker du slokkeutstyret", informasjon hentet fra Trøndelag Brann og redningstjeneste.

Informasjonsskriv om sentraliserte Brannalarmanlegg

Generell informasjon om sentraliserte Brannalarmanlegg

Informasjonsskriv sprinkleranlegg

Generell informasjon om sprinkleranlegg

Sjekkliste elektrisk anlegg

Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten. Trykk på bildet til vesntre for å få opp dokumentet med sjekkliste for egenkontroll el-anlegg.

Branninstruks

Branninstruks dokument, OBOS. Trykk på bildet til venstre og det vil komme opp et dokument med branninstruks.

Please reload

Temaer som omhandler brannsikkerhet 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon