Kommende arrangementer og siste nytt

There are no items in this list

Please reload

February 04, 2020

Årsmøteprotokollen fra årsmøtet 2019

Styret beklager på det sterkeste at årsmøteprotokoll ikke har kommet ut tidligere. Det loves bot og bedring, og protokoll etter dette års årsmøte vil komme mye tidligere.

January 25, 2020

Snøbrøyting på gangvei parallelt med Lade Alle

Sameiet har gått i dialog med Trondheim kommune om å få på plass en permanent løsning, slik at vi er sikret at gangveien blir forsvarlig brøytet. Vi i styret ser at dette ikke har vært tilfellet frem til nå.

May 07, 2019

Overrasket over laverer regning på felleskostnadene for mai sier du!?

I mai fikk stort sett alle leilighetene meg bekjent en reduksjon på sine faste kostnader. De aller fleste av dere har skjønt og forstått at detter er pga. avregning på strømforbruket fra Techem. Bedre å ha betalt inn litt for mye og heller få litt tilbake, enn å skulle måtte betale inn ekstra. 

PS: Minner om at alle leilighetene kan følge med på sitt strømforbruk og varmtvannforbruk inne på Techem sine hjemmesider og logge inn på din side der. Alle beboere skal ha fått mail om dette tidligere. Legger ved linken under.

April 13, 2019

Ventilasjonsfilter

Det er nå gjort avtale med firmaet Systemair om levering av filter til Lade Alle Hjem en gang i året. For beboere som ønsker å bytte to ganger i året, må dette gjøres for egen regning. Kontakt gjerne en av oss i styret for mer info rundt bestilling.

April 13, 2019

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 03.12.18

Vedlagt finner dere protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet.

January 04, 2019

Avfallssug

Vi minner igjen om at restavfall kun må kastes i poser som er knyttet igjen. Løse gjenstander kan føre til at sjaktkanalen tettes. Papp og større kartong må kastes i containerne nede ved veien Julianus Holms veg. Vi har allerede brukt uforholdsmessig mye penger på dette allerede!  

January 04, 2019

Innbrudd i garasje og boder igjen!

Hei alle sammen.

I en av helgene i desember hadde vi flere hendelser i garasje og bod-arealer.

En sykkel ble stjålet, en og samme bil hadde innbrudd to ganger, tyveri fra bod, samt ødelagte nøkkelbokser.

Det meste har selvfølgelig skjedd på natten. Enten er det noen som smetter inn porten når den åpnes, og gjemmer seg i garasjen/andre fellesområder til det blir natt, ellers er det noen som har nøkkel.

Dette viser igjen at vi ikke må ha verdigjenstander liggende synlig i boder og biler, og ikke minst nødvendighet av et fremtidig brikkesystem for adkomst til fellesarealer. Dette ble dessverre nedstemt på forrige ekstraordinære årsmøte i Lade Allé Hjem. Lade Allé Start har ikke tatt avgjørelsen ennå.

I forbindelse med dette blir «ut-knappen» til garasjeporten fjernet og erstattet med nøkkelboks.

Det vil si at i fremtiden må dere være med ned å låse opp porten når dere har hatt gjester.

 

Hilsen

Thomas Gust

Styreleder Lade Allé Garasjesameie

January 04, 2019

Vanntrykk og temperatur

Denne saken tar tid å komme i mål med. Styret jobber intensivt med saken. Det er muligheter for at rørdimensjonen  som er brukt i bygget er for liten, men dette er ikke bekreftet. Styret har vedtatt å tilbakeholde kr 420 000 i garantipenger. Disse vil ikke bli frigjort før feilene er rettet! Legger ved siste svar fra Selvaag under.

Viser til henvendelse trykk og vanntemperatur. Vi beklager at dette har strukket ut i tid og at vi ikke har noe håndfast å komme med på nåværende tidspunkt. Vi kan gi følgende informasjon på pågående sak. Det har vært møte mellom entreprenør, Oras og Tverrås vedrørende ledningsnett i kum. Dette er et kommunalt ledningsnett. I den forbindelse har Tverrås har oversendt data til Trondheim kommune, da det er ønskelig med deres uttalelse i saken. Entreprenør skal etterlyse mer informasjon. Vi holder kontakten.

Mvh

Hege Kottum

January 04, 2019

Skader og manglende HMS leiligheter med ventilasjonsaggregat i tak på bad

Oppdatert 5.jan 2019

Nye takluker blir satt i produksjon i januar måned, og vil bli montert så raskt som mulig når de er klar. Kodumaja vil utbedre eventuelle skader som har oppstått som en følge av montering av tidligere luker, samt rette opp feil og mangler ved tidligere utbedringer.

Styrene i både  Hjem og Start jobber nå sammen med en felles reklamasjon mot Selvaag for å få de nødvendige utbedringene. Slik styrene ser det, så er det både et HMS-punkt med tanke på en for feildimensjonert forblendingsluke foran selve luka inn til aggregatet. Men det er også avdekket skader på gipsplatene/takplatene som en følge av skruing i platene Styret kommer med mer info når vi vet mer. Dette angår 9 leiligheter i Hjem, og 30 i Start.

October 07, 2018

Vanntrykk og vanntemperatur.

Etter at vi har fått inn flere klager på trykk og temperatur på varmt og kaldt vann fra flere leiligheter, har styrene i Lade Allé Hjem og Lade Allé Start

sendt et felles brev til Selvaag Bolig som mest sannsynlig ender opp som en reklamasjonssak.

Oppdatering kommer etter hvert som saken utvikler seg.

October 07, 2018

Navn forsvinner fra ringeapparater

Navnene på ringeapparatene forsvinner. Disse blir erstattet med navnetavler som blir hengt opp rett over ringeapparatene.

October 07, 2018

Skulle det ikke være sykkelrydding??

Slapp helt av! Du har ikke merket sykkelen din forgjeves. Vi i styret har blitt enig om å avvente kasting av umerkede sykler til våren 2019. Da vil umerkede sykler bli kastet i forbindelse med at får avfallscontainer. 

August 27, 2018

Kom gjerne med saker til styremøter

Vi i styret i Lade Allé Hjem ønsker gjerne at beboerne melder inn saker til oss. På den måten kan vi forsøke og hjelpe dere etter beste evne med det dere lurer på. Styremøtene er som regel første mandag i hver måned.

July 02, 2018

Protokoll fra årsmøte

Vedlagt finner dere protokollen fra årets ordinære årsmøte i borettslaget. Trykk på knappen under for å lese protokollen.

May 07, 2018

Dugnad

Da blir det arrangert dugnad tirsdag 8. mai.

Meld deg på nederst på startsiden.

April 23, 2018

Husk årsmøte i Lade Alle Hjem Boligsameie tirsdag 24. april kl. 18:00

Se lenger ned på siden eller trykk på knappen for mer informasjon om oppmøtested for kommende årsmøte

September 19, 2017

Skulpturavduking på tunet

Selvaag inviterer til skulpturavduking på tunet hos oss i Lade Allé Hjem og Start

Det blir enkel servering og hyggelig naboprat

Onsdag 20 september kl.17.30

June 30, 2017

Kollektiv avtale med Get

Styret har skrevet under ny avtale med Get som trer i kraft fra 1. juli 2017.

Avtalen inneholder for 359 kr/måned

- Kollektiv Get digital-tv (Start)

- Kollektiv Get bredbånd (50 Mbps)

- Service og vedlikehold

- Get box Mikro

Denne avtalen gir hver enkelt beboer mulighet til å skreddersy hvilke kanaler som er ønskelig. For de som vil lese mer hvordan tv-pakken fungerer, trykk på knappen "Tv fra Get" så sendes du videre til Get sine hjemmesider.

Start-pakken som vil bli inkludert i kollektivaavtalen vil inneholde 50 poeng, disse kan benyttes til å skreddersy tv-opplevelsen.

Skulle det være noen spørsmål, eller noe dere lurer på, send inn en henvendelse på gjennom hjemmesiden eller til ladeallehjem@styrerommet.net

Mvh

Styret

April 04, 2017

Protokoll fra årsmøte

I april ble det holdt årsmøte for Lade Alle Hjem Boligsameie.

Protokollen fra årsmøte og hvilke saker som ble tatt opp/vedtatt kan leses i protokollen for årmøtet.

Protokollen kan leses ved å trykke på knappen under.

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon