Bruksanvsining kanalskifte GET

Her er en enkel demonstrasjon av hvordan kanalbytte kan gjøres.

Avfallssug

Viktig informasjon til deg som har nedgravd avfallsløsning! Trykk på bildet for informasjonsskriv.

Brukermanual Flexit (ventilasjon)

Her finnes brukermanual for ventilasjonsaggregat, denne finnes også på hver bruker sin FDV-dokumentasjon inne på Agora inAttika sine nettsider. Dette er manualen til "Flexit Spirit Uni 2" som er den de fleste beboere i Lade Alle Hjem har.

Kodumaja - Bruksanvisning fra Modulleverandør

Her finnes diverse informasjon om boligens oppbygging etc. fra modulleverandøren Kodumaja. Denne finner man også på FDV-dokumentasjonen til leilighetene.

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon